Onderzoek: premies scooterverzekeringen (2023)

Scooters zijn nog steeds enorm populair in Nederland. Maar deze goed verzekeren blijkt vaak peperduur, vooral voor jongeren uit grotere steden, blijkt uit onderzoek van deze website.

In de volgende secties zullen we het onderzoek verder bespreken.

Daarin komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De achtergrond
 • Het doel en de methode
 • De onderzoeksresultaten
 • Conclusies

Achtergrond

In Nederland is het, zoals in veel landen, verplicht om minstens een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten voor motorrijtuigen, inclusief scooters. Deze verzekering dekt de schade die aan derden (en de bezittingen van derden) wordt veroorzaakt.

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) kan de verzekerde bij veel verzekeraars kiezen voor een uitgebreidere WA+ beperkt casco dekking. Deze dekt ook zaken als diefstal, inbraakschade en natuurschade (storm of brand).

Tot slot is het mogelijk een WA+ volledig casco (allrisk) polis te kiezen. Deze verzekering vergoedt alles wat valt binnen de WA+ beperkt casco dekking, maar ook schade aan de scooter door eigen schuld, bijvoorbeeld als gevolg van een aanrijding.

Grote verschillen

Uit eerste observaties van scooterverzekering.nl blijkt dat de kosten van een scooterverzekering aanzienlijk kunnen verschillen, afhankelijk van diverse factoren:

 • Type scooter en waarde
 • Soort verzekering
 • Leeftijd van de verzekerde
 • Woonplaats van de verzekerde
 • Het aantal schadevrije jaren

In extreme gevallen kan het premieverschil oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar voor hetzelfde soort verzekering en exact dezelfde scooter. Vooral leeftijd en woonplaats blijken een significante rol te spelen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de verschillen in verzekeringspremies voor scooters in verschillende steden en voor verschillende leeftijdsgroepen.

De variabelen die in dit onderzoek worden meegenomen zijn dus:

 • Leeftijd van de verzekerde
 • Woonplaats van de verzekerde

Het onderzoek moet zorgen voor een beter begrip van hoe verzekeringspremies variëren en bijdragen aan de eerlijkheid en transparantie van de verzekeringsmarkt.

Methodologie

De verzekeringspremies zijn vergeleken voor verschillende leeftijden van de verzekerde:
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 en 80

De berekening is verder uitgevoerd drie steden van verschillende groottes:

 • Rotterdam (grote stad),
 • Zwolle (middelgrote stad)
 • Zevenbergen (kleine stad)

En op basis van een gestandaardiseerd scenario:

 • Piaggio Vespa Sprint snorscooter uit 2022
 • Cataloguswaarde van € 4.000
 • Geen schadevrije jaren

De premies voor de WA, WA+ en allrisk verzekeringsvarianten zijn opgevraagd bij drie bekende verzekeringsmaatschappijen in Nederland:

 1. Centraal Beheer
 2. Inshared
 3. Univé

De premies zijn opgehaald op 20 juli 2023.

Onderzoeksresultaten

Een overzicht van de onderzoeksresultaten:

Gemiddelde premie per stad

Overzicht van de gemiddelde maandpremie in de drie onderzochte steden voor verschillende typen verzekeringen.

 • De premie voor een scooterverzekering in een grote stad is gemiddeld 63 procent (of 47 euro per maand) hoger dan in een kleine stad.
 • Een WA-verzekering is gemiddeld 41 procent duurder in Rotterdam dan in Zevenbergen.
 • Een WA+ verzekering is gemiddeld 77 procent duurder in Rotterdam dan in Zevenbergen.
 • Een allrisk verzekering is gemiddeld 63 procent duurder in Rotterdam dan in Zevenbergen.

Voorbeeld:

Een verzekering met dekking tegen Wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en natuurschade kost in Rotterdam gemiddeld 114,21 euro per maand. Dat is 50 euro meer dan in Zevenbergen, waar de premie uitkomt op 64,41 euro gemiddeld.

Op jaarbasis betekent dit een verschil van 600 euro voor een grote of kleine stad. In Zwolle, een middelgrote stad liggen de jaarlijkse kosten circa 330 euro lager dan in Rotterdam.

Gemiddelde premie per leeftijd

Grafiek van de gemiddelde maandpremie in de drie verschillende steden voor verschillende leeftijden:

 • 16-jarige bromfietsers betalen het meest voor een scooterverzekering.
 • Bestuurders tussen de 65 en 70 betalen het minst.
 • Een 16-jarige bromfietser betaalt gemiddeld 236,50 euro per maand meer voor een scooterverzekering dan een 70-jarige bromfietser.
 • Een 18-jarige bromfietser betaalt gemiddeld 71,70 euro per maand meer voor een WA-scooterverzekering dan een 70-jarige.
 • Een 18-jarige bromfietser betaalt gemiddeld 128,27 euro per maand meer voor een WA+ scooterverzekering dan een 70-jarige.
 • Een 18-jarige bromfietser betaalt gemiddeld 224,29 euro per maand meer voor een allrisk scooterverzekering dan een 70-jarige.

Gemiddelde premie per verzekering

Grafiek van de gemiddelde premie per jaar voor verschillende typen verzekering, afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde:

Premieverschillen WA-verzekering

De laagste premie – 14,23 euro per maand – wordt betaald voor een verzekerde uit Zevenbergen van 60 jaar oud bij verzekeraar Centraal Beheer (Achmea). In Rotterdam liggen de kosten bij dezelfde verzekeraar ruim 4 euro per maand hoger.

De hoogste premie voor een WA-verzekering – van maar liefst 286,26 euro per maand – wordt genoteerd bij Inshared voor een verzekerde van 16 jaar oud, woonachtig in Rotterdam. In Zevenbergen is deze premie bijna 200 euro lager, namelijk 95,61 euro per maand bij verzekeraar Centraal Beheer.

Premieverschillen WA+ beperkt casco verzekering

De prijsverschillen lopen nog verder op voor de WA+ verzekering. Hier geldt de laagste premie, 25,74 euro per maand, voor een verzekerde van 75 jaar oud uit Zevenbergen, die is verzekerd bij Centraal Beheer. In Rotterdam kost deze zelfde polis 10 euro per maand meer, namelijk 36,35 euro.

De hoogste premie, een forse 362,30 euro per maand, wordt gevraagd aan een 16-jarige verzekerde uit Rotterdam via verzekeraar Univé. In Zevenbergen wordt bij Centraal Beheer hier slechts 137,63 euro per maand voor gevraagd.

Premieverschillen allrisk verzekering

Bij de allrisk verzekering, ook wel WA+ volledig casco genoemd, zijn de premieverschillen het grootst. De laagste premie, 53,43 euro per maand, wordt in rekening gebracht aan een 70-jarige verzekerde uit Zevenbergen bij Inshared.

De hoogste premie, een exorbitant bedrag van 624,81 euro per maand, wordt bij diezelfde verzekeraar gerekend voor een 16-jarige verzekerde uit Rotterdam. De jaarlijkse premie komt in dit geval bijna 3.500 euro (87,5 procent) hoger uit dan de nieuwwaarde van de scooter.

‘Goedkoper’ is verzekeraar centraal beheer, waar de maandpremie voor een 16-jarige uitkomt op een kleine 462 euro.

Oorzaken premieverschillen

De reden voor deze grote premieverschillen ligt in het risico dat de verzekeraar inschat voor elk individueel geval. Dit risico is gebaseerd op statistieken en ervaringen vanuit het verleden.

Jongeren vaker betrokken bij ongeluk of schade

Volgens de berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek uit 2012 is 9 procent van de zestienjarige bromfietsrijders verantwoordelijk voor verkeersschade. De kans dat een 22-jarige bromfietser schade veroorzaakt, daalt naar twee procent. Schadebedragen lopen dikwijls op tot 2.000 euro of meer per incident.

Uit een studie van VeiligheidNL in 2021 blijkt dat bijna een vierde van alle verkeersslachtoffers, goed voor ruim 2.500 mensen per jaar, 16 of 17 jaar oud is.

De frequentie van schadegevallen onder jongeren leidt ertoe dat vele verzekeringsmaatschappijen hoge premies eisen, aangezien ze aanzienlijke bedragen moeten vergoeden voor deze schadeveroorzakers.

Hoewel jongeren mogelijk geneigd zijn hun scooterverzekering op naam van hun ouders te zetten om de kosten te drukken, kan deze aanpak tot problemen leiden. Deze kunnen variëren van hogere eigen risico’s bij een ongeluk, tot mogelijke beschuldigingen van verzekeringsfraude en het verlies van de voordelen van schadevrije jaren.

Grote steden zijn drukker en complexer

In grote steden, zoals Rotterdam, is de kans op schade statistisch gezien hoger dan in kleinere steden of dorpen zoals Zevenbergen.

Dit komt onder andere door:

 1. Drukte en verkeerscongestie: In grote steden is er over het algemeen meer verkeer, zowel van auto’s, fietsen als voetgangers. Deze drukte kan het risico op ongevallen verhogen omdat de kans op onverwachte situaties groter is en er simpelweg meer dingen zijn waar een bestuurder mee rekening mee moet houden.
 2. Complexiteit van de verkeerssituaties: Grote steden hebben vaak een complexer straatbeeld met meer wegen, kruispunten, stoplichten en rotondes. Dit kan de kans op ongelukken vergroten, zeker voor minder ervaren bestuurders.
 3. Meer stress en haast: In een stadsomgeving hebben mensen vaak meer haast en dit kan leiden tot roekelozer rijgedrag, wat de kans op ongelukken en schade kan verhogen.

Diefstalcijfers in grote steden hoger

Ook zijn de criminaliteitscijfers in grotere steden hoger. Om deze reden rekenen verzekeraars in grote steden doorgaans hogere premies dan in kleinere plaatsen.

In 2022 werden er 14.815 brom- en snorfietsen gestolen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim de helft (7.970) van de diefstallen vond plaats in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland.

In de regio Rotterdam worden geografisch gezien de meeste bromfietsdiefstallen geregistreerd. In 2022 zijn er maar liefst 2.235 snor- en bromfietsen ontvreemd.

Conclusie

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek:

 • Er zitten enorme verschillen in de gevraagde premie als gevolg van de woonplaats en leeftijd van de verzekerde.
 • Jongeren in de grote stad betalen de hoofdprijs voor een scooterverzekering.
 • Vooral de duurdere WA+ en Allrisk verzekeringen zijn hoog geprijsd.
 • De scooter laten verzekeren op naam van de ouders heeft geen zin.

Voor exact dezelfde scooter kan het verschil premie – als gevolg van leeftijd en woonplaats – oplopen tot:

 • WA-scooterverzekering: 272 euro per maand.
 • WA+ scooterverzekering: 330 euro per maand.
 • All risk scooterverzekering: 571 euro per maand.

In deze pdf staat een volledig overzicht van alle resultaten uit dit onderzoek.