Welke verkeersregels gelden voor scooters?

De overheid heeft regels om het aantal ongelukken met bromfietsen te verminderen. Zo mogen brommers niet op het fietspad rijden omdat ze veel harder rijden dan fietsers.

Niet voor alle scooters gelden dezelfde verkeersregels. Er zijn verschillende soorten scooters: snorscooters, bromscooters en motorscooters. Op de rijbaan zul je vooral te maken krijgen met bromscooters en motorscooters. Voor de motorscooter gelden dezelfde verkeersregels als een normale motor. Voor een bromscooter gelden echter speciale verkeersregels.

Welke verkeersregels horen bij welke scooter?

Er zijn verschillende soorten scooters. Denk aan snorscooters, bromscooters en motorscooters. Voor elke soort scooter kunnen andere regels gelden in het verkeer. Op de rijbaan zul je vooral te maken krijgen met bromscooters en motorscooters. Voor de motorscooter gelden dezelfde verkeersregels als een normale motor. Voor een bromscooter gelden echter speciale verkeersregels.

Mag een scooter op de weg rijden?

Een snorscooter moet altijd op het fietspad rijden wanneer deze aanwezig is. Een bromscooter mag binnen de bebouwde kom echter niet op het fietspad rijden. Buiten de bebouwde kom moet dit juist wel. Als er een fietspad of bromfietspad aanwezig is, dan dient de bromscooter hierop te rijden. Dit fietspad of bromfietspad herken je aan een blauw rond verkeersbord met een fiets en een brommer erop. Ontbreekt dit verkeersbord? Dan moet de bromscooter de rijbaan op.

Bromfietspad 

Sinds brommers binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden, bestaat er ook het fiets- / bromfietspad. Deze is voorzien van een blauw bord met fietssymbool en een bromfietssymbool. Brommers en fietsers moeten hier rijden. Vrijliggende fietspaden zijn geen onderdeel van de rijbaan. Fietsstroken zijn dat wel.

Wat is de maximumsnelheid voor scooters?

Voor snorfietsen geldt een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Voor bromscooters verschilt dit echter. Op de rijbaan mogen ze 45 kilometer per uur rijden. Op een fietspad of bromfietspad buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 kilometer per uur. Op het fietspad of bromfietspad binnen de bebouwde kom is de maximale snelheid 30 kilometer per uur.

Is een helm altijd verplicht op een scooter?

De wetgeving is hier heel helder over. Je bent verplicht om een helm te dragen als je op een bromfiets rijdt. Dit geldt ook voor een passagier. Uiteraard stelt de regelgeving ook eisen aan de helm zelf. Zo moet de helm goed passen en voorzien zijn van een keurmerk. Wanneer je de helm niet draagt, kan je een boete krijgen. De boete voor het rijden zonder helm bedraagt € 95. Dit geldt ook als je de helm los draagt of als je hem niet goed vastmaakt. Bovendien ben je niet voldoende beschermd bij een ongeval. Maak je helm dus altijd goed vast.

Hoeveel alcohol mag je op de scooter?

In Nederland is het verboden om andere verkeersdeelnemers in gevaar te brengen of te hinderen.

Rijden onder invloed

Het is verboden een scooter of bromfiets te besturen als je onder invloed bent van een stof. Dit geldt voor alle stoffen waarvan je weet – of zou moeten weten – dat deze je rijvaardigheid zodanig kan verminderen dat je het voertuig niet meer goed kunt besturen. Dit betekent dat alle bestuurders, dus ook fietsers, strafbaar zijn als ze een voertuig besturen onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicijnen.

Alcohol op de scooter

Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,5 promille. Dat staat gelijk aan 220 microgram per liter uitgeademde lucht bij een blaastest. Voor beginnende bestuurders gelden strengere regels. Voor deze  bestuurders is het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed 0,2 promille. De lagere limiet van 0,2 promille geldt ook als er sprake is van alcoholgebruik in combinatie met drugsgebruik. Alcohol op de scooter is dus geen goede combinatie.

Is een scooterverzekering verplicht?

In Nederland hebben we gezamenlijk besloten dat iedereen die met een scooter of brommer de weg op gaat, verplicht is om minimaal een WA-verzekering te hebben. Het moment dat het kenteken van de scooter op jouw naam staat, is het verplicht dat je scooter verzekerd is. Schrijf je vandaag een scooter of bromfiets over naar je eigen naam? Dan moet je per vandaag een scooterverzekering of een bromfietsverzekering afsluiten. 

Een WA-verzekering dekt de schade die je anderen toebrengt. Een hele sociale verzekering dus. En wanneer je zelf een keer schade hebt door de schuld van een ander? Dan krijg je die schade ook vergoed. De RDW controleert regelmatig of je scooter of bromfiets goed is verzekerd. Als dit niet het geval is, kun je een boete krijgen die kan oplopen tot meer dan € 400.